Verzekerde zorg

Image

Verzekerde zorgGeestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Deze praktijk levert zorg binnen de Basis GGZ (BGGZ). Ik werk zonder contracten (www.contractvrijepsycholoog.nl).
De kosten van deze behandeling worden volledig vergoed wanneer je, ongeacht welke verzekeraar, een restitutiepolis hebt (deze polis geeft volledige vergoeding en vrije keuze van zorgverlener; ook contractvrije aanbieders). Wanneer je een naturapolis hebt zal de verzekeraar een percentage van de sessies vergoeden.
Daarnaast wordt er in alle gevallen ook aanspraak gemaakt op je verplicht eigen risico (dat geldt voor veel zorg uit de basisverzekering).

Per 2022 gaat de hele geestelijke gezondheidszorg (GGZ) over op een nieuw financieringssysteem, het zorgprestatiemodel (ZPM).

Tot en met dit jaar werkten we met prijzen per traject (1 prijs voor alle sessies). Vanaf volgend jaar worden prijzen per sessie berekend (voor tarieven zie hieronder).

  • Je eigen risico wordt vanaf nu per jaar aangesproken. Je betaalt dus eigen risico over 2021 en ook over 2022 (etcetera).
  • De prijzen voor een sessie per 2022 worden bepaald per tijdsduur, consulttype, setting en beroepscategorie.

Voor sessies bij mij is de setting: ambulant kwaliteitsstatuut sectie II, beroepstype is gezondheidszorgpsycholoog, consulttype is diagnostiek (intake) of behandeling. (deze info heb je mogelijk nodig als je informeert bij je verzekering). Verder is er een onderverdeling in tijdsduur.

Ik vind het belangrijk dat tijd geen rol van druk vormt in een sessie. Landen in een sessie, contact maken en openen heeft regelmatig tijd nodig. Ook merk ik vaak dat een sessie een natuurlijk ‘einde’ kent, dat voel je meestal in de energie (en bijv. de belangrijke zaken en gevoelens zijn besproken en er is iets in veranderd/verschoven).

De meeste sessies (behandeling) in het afgelopen jaar hebben ongeveer 60 a 90 minuten geduurd. Ga uit van een duur van 75 minuten voor een behandelsessie. Intake duurt standaard 90 minuten.

Mochten sessies langer of korter blijken te duren dan zal ik de prijs (en prestatiecode) daarop aanpassen. Wat passend is verschilt ook per persoon en per hulpvraag.

In de tabel hieronder vind je de standaardtarieven van de zorgautoriteit per aantal minuten. In de laatste kolom vind je het tarief dat ik bereken.

Tarieven voor diagnostiek (= intake) per 2022 NZA-traief= het maximale tarief dat berekend mag worden, zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg Auroriteit (NZA).

Tarieven voor behandeling per 2022NZA-traief= het maximale tarief dat berekend mag worden, zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg Auroriteit (NZA).

Tarieven vanaf 1 juni 2022

Tarieven vanaf 1 juni 2022 (geldt voor clienten waarbij het aanmeldingsgesprek vanaf 1 juni is, voor degenen die eerder startten blijft het eerdere tarief geldig binnen het huidige behandeltraject, bij een nieuw te starten traject zal het dan geldende tarief van toepassing zijn).

In de tabel hieronder vind je de standaardtarieven van de zorgautoriteit per aantal minuten. In de laatste kolom vind je het tarief dat ik bereken.

Lees aub de uitleg rondom de tarieven en de facturatie in de rest van de tekst en tussen de andere tabellen op de website.

Tarieven voor diagnostiek (= intake) per 1 juni 2022

NZA-traief= het maximale tarief dat berekend mag worden, zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg Auroriteit (NZA).

Tarieven voor behandeling per 1 juni 2022NZA-traief= het maximale tarief dat berekend mag worden, zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg Auroriteit (NZA).

Je ontvangt een factuur en dient deze (als je dat wilt) zelf in bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar keert uit aan jou. Jij betaalt mij het bedrag van de factuur.
De minuten hierboven zijn directe tijd, dus de tijd die we in de sessie met elkaar besteden. Daarnaast kan telefonisch en ook mail contact en overleg met een andere zorgverlener, onder directe tijd berekend worden.
De prijzen zijn gebaseerd op zowel deze directe tijd, als ook indirecte tijd. Indirecte tijd wordt besteed aan verslagen schrijven, dossier bijhouden, intakeverslag, brief aan bijv. de huisarts.

Er zijn 2 extra mogelijke kosten die nog van toepassing kunnen zijn; namelijk overleg met collega’s en
informatieverstrekking aan derden (denk aan bijv. een brief aan een bedrijfsarts o.i.d.).

Tarieven voor overige prestaties per 2022

Contractvrije GZ-psycholoog

Ik heb bewust geen contracten met zorgverzekeraars. Zie voor meer informatie hierover www.contractvrijepsycholoog.nl

Bij een naturapolis hanteren verzekeraars vaak lagere percentages vergoeding voor contractvrije zorg. Het percentage vergoeding verschilt behoorlijk per zorgverzekeraar. Bij een restitutiepolis wordt het geheel aan kosten door de verzekering gedekt, ook bij contractvrije zorg.

Je kunt bij je zorgverzekeraar navragen welk percentage per sessie zij vergoeden. Percentages varieren van 55 tot 100% (van het NZA tarief). Om te berekenen wat jouw zorgverzekeraar uitkeert heb je dus het % (van het NZA tarief) nodig dat zij per sessie vergoeden. Je berekent het dan aan de hand van bovenstaande kolom; ‘NZA tarief’.

Voor de nieuwe wijze van bekostiging moet in de loop van het jaar gaan blijken wat werkt en wat niet en aan de hand daarvan volgen mogelijke aanpassingen (vanuit de NZA/ verzekeraars).

Betaling

Per 2022 ga ik starten met facturatie per maand. Je krijgt dan per maand een factuur voor het aantal sessies in die maand. (mocht dit niet goed bevallen dan ga ik mogelijk per sessie factureren, hier krijg je bericht van).

Je dient de factuur binnen 30 dagen aan mij te betalen.

Verwijsbrief

Voor verzekerde zorg is een verwijsbrief van de huisarts nodig (verwijzing naar basisGGZ met vermoeden van DSM5 stoornis, datum van de verwijsbrief moet voor of op de datum van intake liggen).

Bij vragen, schroom niet om contact op te nemen; 0611165525.