Verzekerde zorg


Onderstaande tekst geldt voor cliënten die vanaf 20 mei 2021 met een traject starten.
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Deze praktijk levert zorg binnen de Basis GGZ (BGGZ). Ik werk zonder contracten (www.contractvrijepsycholoog.nl).

De kosten van deze behandeling worden volledig vergoed wanneer je, ongeacht welke verzekeraar, een restitutiepolis hebt (deze polis geeft volledige vergoeding en vrije keuze van zorgverlener; ook contractvrije aanbieders). Wanneer je een naturapolis hebt zal de verzekeraar een percentage van de sessies vergoeden.

Daarnaast wordt er in alle gevallen ook aanspraak gemaakt op je verplicht eigen risico (dat geldt voor de meeste zorg uit de basisverzekering).

Tijdens het intakegesprek maak ik een inschatting van de duur van het behandeltraject, dus; kort, middel of intensief.

Hieronder vind je de standaardtarieven voor 2021 per behandeltraject zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Tarieven basis GGZ 2021- (tarief 100%)

Kort: (180001): (3-5 sessies) € 522,13
Middel: (180002): (6-8 sessies) € 885,01
Intensief: (180003): (9-12 sessies) € 1434,96

Zelf betalen: (198300): (onverzekerde zorg producten OVP) € 114,41

Onvolledig behandel traject: (180005): (Doorverwijzing of einde na 1-2 sessies) € 228,04

Bron: Nederlandse zorgautoriteit (NZA) tariefbeschikking

Dit zijn de tarieven die je zult vinden op de factuur die je van mij ontvangt aan het einde van het traject. Belangrijk om te weten is dat verzekeraars een percentage hiervan uitbetalen, afhankelijk van je zorgpolis. Zoals boven benoemd, als je een restitutiepolis hebt vergoedt de verzekeraar het gehele bedrag. In alle andere gevallen, zal dit percentage lager liggen.

Op deze site kun je vinden welk percentage jouw polis vergoed https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2021
(hieraan kun je geen rechten ontlenen, je kunt altijd informeren bij jouw zorgverzekeraar).

De tarieven die ik hanteer als je een naturapolis hebt (incl. budgetpolis, alle polissen anders dan restitutie), zijn als volgt:

  • Onvolledig behandeltraject: 222,-
  • Kort: 444-
  • Middel: 777,-
  • Intensief: 1290,-
  • Losse sessie: 111,-
  • Partnerrelatietherapie: 150,-

Wanneer het financieel voor jou niet mogelijk is, neem dan contact met mij op om te bekijken wat er mogelijk is.

Betaling

Je zult van mij aan het einde van het traject 2 rekeningen ontvangen; 1 die je naar de zorgverzekeraar stuurt (in geval van VGZ stuur ik deze rechtstreeks) en 1 waarop het totale bedrag staat dat je aan mij overmaakt.
Je dient de factuur binnen 30 dagen aan mij te betalen.

Voor verzekerde zorg is een verwijsbrief van de huisarts nodig (verwijzing naar basisGGZ met vermoeden van DSM5 stoornis).

Tenslotte; het afzeggen van een afspraak graag minimaal 24 uur van tevoren. Als een afspraak te laat of niet wordt afgezegd, wordt er een tarief van € 80 in rekening gebracht, dit wordt niet door de verzekeraar vergoed.

Bij vragen, schroom niet om contact op te nemen; 0611165525.